GO TO BRAND

GO TO BRAND

Informujemy, że GENIUS LOCI Jacek Rypuła realizuje projekt pn. „Rozwój firmy GENIUS LOCI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Całkowita wartość projektu 1 148 935.00 PLN, kwota kosztów kwalifikowanych 996 100.00 zł, kwota dofinansowania 846 685.00 zł. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży meblarskiej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej GENIUS LOCI poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych.

Fundusze Europejskie Unia Europejska

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Tytuł projektu: Rozwój firmy GENIUS LOCI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych Numer projektu: POIR.03.03.03-24-0014/16


Zapytanie ofertowe 6: Organizacja transportu eksponatów na targi MAISON ET OBJET w Paryżu, odbywających się w terminie 8-12 września 2017 r.

 


 

Archiwum zapytań